Kursevi Za Odrasle


Cilj kurseva škole Moja pričalica je da pomogne svojim polaznicima da uspešno i sa samopouzdanjem koriste engleski jezik za komunikaciju kako u inostranstvu, tako i u našoj zemlji sa poslovnim partnerima ili gostima iz drugih zemalja. Zbog toga, naš osnovni metod rada počinje sa postepenim usvajanjem vokabulara i kraćih rečeničnih konstrukcija koje se često koriste u svakodnevnom govoru. Kako se taj vokabular proširuje i uklapa u već naučene konstrukcije tako polaznici postaju sve više svesni svoje sposobnosti da engleski govore tečno, a time stiču i veću sigurnost i samopouzdanje.

Pisanje, čitanje i gramatika se takođe uvode postepeno i uvek prate vokabular i jezičke vežbe koje su polaznici već savladali. Polaznici koji se upišu na kurs sa određenim predznanjem imaće mogućnost da svoje znanje obnove i unaprede uz inovativne metode nastave škole Moja pričalica.

Kursevi za odrasle se organizuju slično kursevima za tinejdžere. Uz pomoć kompjutera, interneta i vodećih engleskih sajtova za edukaciju, pripremaju se časovi i debate, na kojima se polaznici uvek ohrabruju da što više učestvuju i iskažu svoje mišljenje.

Takođe, škola Moja pričalica prema potrebi svojih polaznika organizuje i specijalizovane kurseve kao što su poslovni, intezivni i individualni. Bilo da želite da engleski usavršite u kraćem vremenskom periodu ili da učite na tenane uz čaj i kafu posle napornog dana na poslu potrudićemo se da kurs skrojimo po vašoj meri.

  • London